Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Hodnota slova (ciferácia)

Zadajte priradenie znakov a text do textového poľa dole a vypočíta sa hodnota textu (ciferácia). Je možné vziať do úvahy aj čísla v texte alebo ich vynechať a skryť celý výpočet a zobraziť len konečný výsledok. Po začiarknutí poslednej voľby sa navyše slovné hodnoty všetkých slov spočítajú samostatne (oddelené medzerou alebo novým riadkom).

Spôsob:
Počet čísiel:
Odstrániť diakritiku: (é → e, ä → a, ...)
Zobraziť výpočet:
Počítať slová samostatne:

Pozadie

Hodnota slova (alebo písmena), tiež známa ako ciferácia, je dobre známa geocachingová metóda na premenu slov alebo znakov na čísla. Každému znaku sa priradí hodnota a tieto hodnoty sú zrátané a niekedy zrátané znova, až je výsledok jednociferný. Druhá sa niekedy nazýva metóda sumy riadkov alebo ciferácia. Existuje niekoľko spôsobov, ako priradiť hodnoty znakom, predvolené priradenie je A = 1, B = 2, C = 3, ..., Z = 26. Niekedy sa to otočí, kde A = 26 a Z = 1. Tiež je možné použiť priradenie písmeno –číslo, ako sa to používa na telefónoch a podobne.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com