Dekodér Vigenèrovej šifry

Zadajte jazyk, odhadovanú dĺžku kľúčového slova a nakoniec zašifrovaný text.

Jazyk:
Dĺžka kľúča: od do znakov (min.: 1 - max.: 50)
Pozadie

Šifrovanie Vigenèrovou šifrou vyžaduje kľúčové slovo (Vigenèrova šifra). Je oveľa ťažšie dešifrovať text, ak kľúčové slovo nie je známe. Existujú však spôsoby, ako nájsť kľúčové slovo a následne dešifrovať text. Metóda, ktorá sa tu používa, sa najprv pokúsi nájsť dĺžku kľúčového slova. Ak je známa dĺžka, kľúčové slovo sa určí pomocou frekvenčnej analýzy znakov. Frekvencia každého znaku závisí od jazyka, preto je dôležité vybrať správny jazyk. Tieto metódy fungujú dobre iba vtedy, ak je text dlhý vzhľadom na kľúčové slovo. Čím dlhší text, tým lepšie.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com