Vigenèrova šifra

Zadajte dole kľúč a text a zvoľte medzi zašifrovaním a dešifrovaním.

Kľúč:
Spôsob:
Pozadie

Vigenèrova šifra je klasická metóda kryptografie. Znaky sa nahrádzajú pomocou rôznych abecedných sérií, čo je známe ako polyalfabetická substitúcia. Na zašifrovanie sa používa kľúčové slovo.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com