Substitučná šifra

Tento nástroj možno použiť na šifrovanie alebo dešifrovanie textu pomocou jednopísmennej substitučnej šifry. Každý znak pôvodného textu je nahradený jedným znakom náhradného textu. Poskytujú sa možnosti preskočiť alebo nahradiť neznáme znaky a či nahradenie rozlišuje veľké a malé písmená.

Pôvodné:
Substitúcia:
Odstrániť neznáme znaky: alebo nahradiť čím *:
Rozlišovať veľké/malé:
Spôsob:
Pozadie

V kryptografii je substitučná šifra metóda kódovania, v ktorej sú jednotky obyčajného textu nahradené šifrovaným textom podľa pravidelného systému. „Jednotky“ môžu byť jednotlivé písmená (najbežnejšie), dvojice písmen, trojice písmen, zmesi vyššie uvedených a tak ďalej. Prijímateľ dešifruje text vykonaním inverznej substitúcie.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com