Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Semaforové vlajky

Semaforová abeceda je systém na prenos informácií na diaľku pomocou vizuálnych signálov s ručne držanými vlajkami, tyčami, diskami, lopatkami alebo príležitostne holými rukami. Informácie sú zakódované pozíciou vlajok; číta sa, keď je vlajka v pevnej pozícii. Semafory boli prijaté a široko používané v námornom svete v 19. storočí.

a / 1 b / 2 c / 3 d / 4 e / 5 f / 6 g / 7 h / 8 i / 9
a / 1 b / 2 c / 3 d / 4 e / 5 f / 6 g / 7 h / 8 i / 9
j k / 0 l m n o p q r
j k / 0 l m n o p q r
s t u v w x y z  
s t u v w x y z  
Medzera Písmená Čísla Zrušiť Chyba  
Pokojný stav Písmená Čísla Zrušiť Chyba  
Preložiť semaforové znaky

Vložte text do políčka dole, čím ho preložíte do semaforových znakov. Prípadne kliknutím na vlajku hore preložte kód do textu. POZNÁMKA: v systéme semaforových znakov sú písmená a až i a rovné číslam 1 až 9 a 0. Písmeno j sa tiež rovná znaku písmen.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com