Rímske čísla

Tento nástroj použite na prevod z desatinných čísel na rímske číslice a naopak. Ak chcete previesť viac čísiel naraz, musia byť oddelené medzerami. Najväčší počet prevodov je 3999.

Prevod:
Pozadie

Rímske číslice – číselný systém v starovekom Ríme, používajú kombinácie písmen z latinskej abecedy na označenie hodnôt. Rímske číslice, ako sa používajú dnes, sú založené na siedmich symboloch.

SymbolHodnota
I1
V5
X10
L50
C100
D500
M1000

Rímske číslice sa vytvárajú kombináciou symbolov a pridaním hodnôt. Vo všeobecnosti sú symboly umiestnené pred hodnotami, počnúc najväčšími hodnotami. Ak menšie hodnoty predchádzajú väčším hodnotám, menšie hodnoty sa odčítajú od väčších hodnôt a výsledok sa pripočíta k celkovej hodnote.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2023
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com