Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Odporový kód

Zadajte dole farebné kódovanie odporu a zobrazí sa odpor, tolerancia a teplotný koeficient (ak je známy).

Pásmo 1Pásmo 2Pásmo 3Pásmo 4Pásmo 5Pásmo 6
Číslica 1Číslica 2Číslica 3NásobiteľToleranciaTeplotný koeficient


OdporPásmo 1 (Číslica 1)OdporPásmo 2 (Číslica 2)OdporPásmo 3 (Číslica 3)OdporPásmo 4 (Násobiteľ)OdporPásmo 5 (Tolerancia)OdporPásmo 6 (Teplotný koeficient)Odpor

Pozadie

Elektronický farebný kód sa používa na označenie hodnôt alebo parametrov elektronických súčiastok, veľmi často pre odpory, ale aj pre kondenzátory, induktory a iné. Elektronický farebný kód bol vyvinutý na začiatku 20. rokov Asociáciou výrobcov rozhlasových prijímačov. Farebné pásy boli bežne používané, najmä na odpory, pretože sa ľahko tlačili na často nepatrné časti. Boli aj výhodnejšie než text, pretože ich môžete ľahko prečítať zo všetkých strán. V nasledujúcej tabuľke je zobrazené farebné kódovanie odporov.

FarbaHodnotaNásobiteľToleranciaTeplotný koeficient
Čierna0100-250 ppm/K
Hnedá1101± 1%100 ppm/K
Červená2102± 2%50 ppm/K
Oranžová3103-15 ppm/K
Žltá4104-25 ppm/K
Zelená5105± 0.5%20 ppm/K
Modrá6106± 0.25%10 ppm/K
Fialová7107± 0.1%5 ppm/K
Sivá8108± 0.05%1 ppm/K
Biela9109--
Zlatá-10-1± 5%-
Strieborná-10-2± 10%-
Žiadna--± 20%-
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com