Prevod holandskej mriežky

Tento nástroj prevádza súradnice WGS84 (aké sa zvyčajne používajú pri geocachingu) na holandské mriežkové súradnice a naopak. Holandské mriežkové súradnice sa môžu tiež nazývať súradnice Rijksdriehoeks, súradnice RD alebo súradnice Amersfoort a toto je príklad: 192309 325406 (východo-sever alebo X Y).

Zopár ukážkových poznámok:
N12.345 E6.789 (WGS84)
-12 34.567 12 56.789 (WGS84)
S12 34 12.567 W12 56 12.789 (WGS84)
192309 325406 (RD)
X: 192308m Y: 325403m (RD)
Bod A 
Súradnice
Spôsob
 
Prevod holandskej mriežky
Pozadie

Holandské súradnice sú používané pre európsku časť Holandska. Hodnota x prebieha od západu k východu a hodnota y od juhu po sever. Keďže ide o kartézsky súradnicový systém, je veľmi užitočný pre matematické výpočty. Centrálny bod systému je umiestnený v hornej časti Onze Lieve Vrouwetoren v Amersfoort, a preto sa teda inak volá súradnice Amersfoort. 155000 463000 sú súradnice pre toto miesto. Vďaka tejto voľbe sú hodnoty x a y vždy kladné pre európsku časť Holandska a y sú vždy väčšie ako x.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com