Plotová šifra

Zadajte počet priečok a prípadný posun. Vyberte metódu – šifrovanie alebo dešifrovanie, potom zadajte text. Voliteľne pridajte kontrolu na zobrazenie plota.

Počet priečok (>1):
Posun:
Zobraziť plot: Oddeľovač:
Spôsob:
Text:
 
Pozadie

Plotová šifra (nazývaná aj šifra cik-cak) sa všeobecne vzťahuje na formu šifry transpozície. V plotovej šifre sa obyčajný text napíše smerom dole a diagonálne na postupných „stĺpikoch“ imaginárneho plota a potom sa pohybuje nahor, keď sa dostane ks spodnej priečke. Keď sa dostaneme k hornej priečke, správa sa znovu zapíše smerom nadol, kým sa nevymaže celý text. Správy sa potom prečítajú v riadkoch. Plotová šifra nie je príliš silná; počet praktických kľúčov je málo dostatočný, aby ich kryptoanalytik nemohol vyskúšať všetky ručne.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com