Please note that the login feature is removed. All tools will work normally, except for any connection to geocaching.com (read more).
Prvočísla

Tento nástroj má niekoľko funkcií týkajúcich sa prvočísel. Je možné otestovať, či je číslo prvočíslo, alebo nájsť najbližšie číslo. Je tiež možné vypočítať prvotné faktory čísla. V nástroji je prvý milión prvočísiel, takže najväčšie prvočíslo v tomto nástroji je 15485863.

Kontrola prvočísla: (min. 2; max. 253 )
Zobraziť prvočíslo na pozícii: (min. 1; max. 1000000)
Zobraziť pozíciu prvočísla: (min. 2; max. 15485863)
Nájsť najbližšie prvočíslo: (min. 2; max. 15485863)
Vypočítať prvočísla: (min. 2; max. 253 )
Pozadie

Prvočíslo je prirodzené číslo väčšie ako 1, ktoré nemá žiadne kladné deliace členy iné ako 1 a samé seba. Najmenšie prvočíslo je 2, pretože jeho jedinými deliteľmi sú 1 a 2.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2019
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com