Prvočísla

Tento nástroj má niekoľko funkcií týkajúcich sa prvočísel. Je možné otestovať, či je číslo prvočíslo, alebo nájsť najbližšie číslo. Je tiež možné vypočítať prvotné faktory čísla. V nástroji je prvý milión prvočísiel, takže najväčšie prvočíslo v tomto nástroji je 15485863.

Kontrola prvočísla: (min. 2; max. 253 )
Zobraziť prvočíslo na pozícii: (min. 1; max. 1000000)
Zobraziť pozíciu prvočísla: (min. 2; max. 15485863)
Nájsť najbližšie prvočíslo: (min. 2; max. 15485863)
Vypočítať prvočísla: (min. 2; max. 253 )
Pozadie

Prvočíslo je prirodzené číslo väčšie ako 1, ktoré nemá žiadne kladné deliace členy iné ako 1 a samé seba. Najmenšie prvočíslo je 2, pretože jeho jedinými deliteľmi sú 1 a 2.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com