Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Šifra Playfair

Zadajte dole kľúčový štvorec a zvoľte, či má byť potrebné písmeno nahradiť, prípadne vyberte písmeno, ktoré sa má vynechať, pretože kľúčový štvorec môže obsahovať iba 25 písmen. V predvolenom nastavení je J nahradené písmenom I. Teraz vyberte, ako zaobchádzať s dvojitými písmenami. Nakoniec vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie a zadajte text, ktorý chcete previesť.

Kľúčový štvorec:
Použiť štandardný štvorec (s kľúčom):
Použiť ručný alebo náhodný štvorec:
Nahradiť písmeno: Nahradiť čím
Preskočiť písmeno: Preskočiť:
Rozdeliť dvojité písmená a vložiť medzi
Nerozdeliť dvojité písmená Dvojité písmená budú zakódované jedným krok dole a doprava.
Spôsob:
Pozadie

Šifra Playfair je ručná symetrická šifrovacia technika a bola prvou literálnou digrafickou substitučnou šifrou. Schému vynašiel v roku 1854 Charles Wheatstone, ale nesie meno Lorda Playfair, ktorý propagoval používanie šifry.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com