Pí - π

Tento nástroj možno použiť na zobrazenie častí čísla π (pí) alebo na vyhľadávanie v dlhej sérii čísiel. V tomto nástroji má π až 1 milión desatinných miest.

Počet desatinných miest:
Zobraziť desatinné miesto na pozícii:
Zobraziť desatinné miesto od pozície: až do vrátane:
Nájsť všetky výskyty:
Rozdeliť na bloky po 10 čísiel
Zobraziť počet na jednotlivých riadkoch
Pozadie

Číslo π (pí) je matematická konštanta s desatinnou hodnotou približne 3,141592. Táto hodnota je pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. π je iracionálne číslo, čo znamená, že nemôže byť napísané ako pomer dvoch celých čísel. Keďže π je iracionálne, má nekonečný počet číslic v desiatkovej reprezentácii a nekončí nekonečne sa opakujúcim vzorom číslic.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com