Jednorazový blok

Vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie a zadajte dole kľúč a text. Do úvahy sa berú len písmená (a-z).

Spôsob:
Kľúč:
Text:
Pozadie

Jednorazový blok (One-time pad – OTP), šifra Vernam alebo perfektná šifra, je jedinou osvedčenou metódou kryptografie, ktorá umožňuje správne používanie nerozlúsknuteľného šifrovania. Jednorazová podložka bola vyvinutá ako papierová a ceruzková metóda založená na systéme používanom v telexovej komunikácii Gilbertom Vernamom v roku 1917. Neskôr sa zistilo datovanie kódu z roku 1882.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com