Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Morseovka

Zadajte dole text alebo morseovku a vyberte metódu prevodu. V morseovke sa používa bodka „.“ a spojovník „-“. Medzi dvomi zakódovanými znakmi musí byť medzera a medzi dvomi slovami dve alebo viac medzier. Ak prevod (zakódovaného) znaku nie je známy, vo výsledku sa objaví „#“.

Spôsob:
Pozadie

Morseovka je komunikačný kód skladajúci sa z krátkych a dlhých signálov, ktoré sa vysielajú v krátkych intervaloch. Signály slúžia ako kód, jednotlivo alebo v skupine, pre znaky rímskej abecedy, arabské čísla a niektoré interpunkčné signály. Krátke signály sú reprezentované ako . (ti) a dlhé signály ako - (tá).

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com