Please note that the login feature is removed. All tools will work normally, except for any connection to geocaching.com (read more).
Lucasove čísla

Tento nástroj môžete použiť na zobrazenie Lucasových čísiel. Prvých 20 prvkov sekvencie: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, 521, 843, 1364, 2207, 3571, 5778, 9349. Všimnite si, že F(0)=2, F(1)=1, ..., F(10)=123, ...atď. Tento nástroj zahŕňa všetky Lucasove čísla až do čísla 10 000, L(10000), toto číslo má dĺžku 2090 číslic.

Kontrola Lucasovho čísla:
Zobraziť Lucasove číslo na pozícii:
Zobraziť Lucasove čísla od pozície: až do vrátane:
Zobraziť pozíciu Lucasovho čísla:
Zobraziť Lucasove čísla s X číslicami:
Zobraziť pozíciu
Zobraziť počet číslic
Pozadie

Lucasove čísla sú variáciou na Fibonacciho čísla. Princíp je rovnaký, ale východiskové hodnoty sú odlišné. Sekvencia Lucas začína na 2 a 1, podľa definície, každý ďalší prvok v sekvencii je súčet dvoch predchádzajúcich prvkov.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2019
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com