Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Kennyho kód

Zakódujte a dekódujte slová Kennyho zo Southparku. Zadajte dole text a vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie.

Spôsob:
Text:


Kľúč
Pôvodné:  abcdefghijklm
Substitúcia:  mmmmmpmmfmpmmppmpfmfmmfpmffpmmpmppmfppm
Pôvodné:  nopqrstuvwxyz
Substitúcia:  pppppfpfmpfppfffmmfmpfmffpmfppfpfffmffp
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com