Informácie z obrázkov (Exif)

Tento nástroj dokáže extrahovať ďalšie informácie z obrázkov. V obrázkoch je napríklad uložená konfigurácia fotoaparátu. Používateľ môže pridať aj ďalšie informácie. nahrajte dole obrázok (menší než 2 MB, len súbory vo formáte .JPG a .TIFF) a zobrazí sa hlavička.

Pozadie

Exchangeable image file format (Exif) je štandard, ktorý špecifikuje formáty obrázkov, zvuku a pomocných značiek používaných digitálnymi fotoaparátmi (vrátane smartfónov), skenermi a inými systémami na spracovávanie obrazových a zvukových súborov zaznamenaných digitálnymi fotoaparátmi. Používa sa v súborových formátoch ako JPG a TIFF a je vyvinutý Združením pre rozvoj elektronického priemyslu v Japonsku. Informácie Exif môžu obsahovať údaje, ako sú napríklad dátum a čas nahrávania, meno majiteľa, značka fotoaparátu, GPS údaje atď.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com