Gronsfeldova šifra

Zadajte dole číselný kľúč a text a vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie.

Kľúč:
Spôsob:
Pozadie

Gronsfeldova šifra je rovnako ako šifra Vigenère polyalfabetická substitúcia. Znaky sa nahrádzajú rôznymi abecednými sériami a pre šifrovanie sa používa kľúčové slovo. Jediný rozdiel je, že Gronsfeldova šifra používa číselný kľúč. Gronsfeldova šifra sa dá jednoducho previesť na šifru Vigenère nahradením kľúča: 0 => a, 1 => b, ..., 9 => j.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com