Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Zlatý pomer - φ

Tento nástroj je možné použiť na zobrazenie častí Zlatého rezu φ (fí) alebo na vyhľadávanie v dlhej sérii čísel. V tomto nástroji má φ až 1 milión desatinných miest.

Počet desatinných miest:
Zobraziť desatinné miesto na pozícii:
Zobraziť desatinné miesto od pozície: až do vrátane:
Nájsť všetky výskyty:
Rozdeliť na bloky po 10 čísiel
Zobraziť počet na jednotlivých riadkoch
Pozadie

V matematike sú dve veličiny v Zlatom reze φ, ak ich pomer je rovnaký ako pomer ich súčtu k väčšej z dvoch veličín. φ je približne rovné 1,61803. φ je iracionálne číslo, čo znamená, že nemôže byť napísané ako pomer dvoch celých čísel. Keďže φ je iracionálne, má v desiatkovej reprezentácii nekonečný počet číslic a nekončí nekonečne opakujúcim sa reťazcom číslic.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com