Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Čo je geocaching?

Geocaching.com, najväčšia geocachingová webová stránka popisuje geocaching takto:

„Geocaching je high-tech hra na hľadanie podkladov po celom svete, ktorú hrajú hľadači dobrodružstiev vybavení GPS prístrojmi. Základná myšlienka je hľadať v exteriéri skryté nádoby (nazývané kešky) a potom sa o svoj zážitok podeliť na internete. Geocachingom sa bavia ľudia všetkých vekových skupín so silným cítením pre komunitu a podporu životného prostredia.“

Alternatívny popis je: „Vyrástli ľudia, ktorí pomocou mnohomiliardovej technológie hľadajú v lesoch krabičky za pár centov.“

Základom geocachingu je to, že niekto niekde v prírode skryje poklad (kešku). Ideálne na nádhernom alebo špeciálnom mieste. Po ukrytí dá GPS súradnice na internet a pomocou týchto súradníc iní ľudia môžu objaviť špeciálne miesto a nájsť kešku. Keď kešku nájdu, zapíšu svoje meno logbooku a ukryjú kešku na to isté miesto. Nakoniec zaznamenajú nález na internete a podelia sa o svoje zážitky spojené s hľadaním kešky.

Geocaches

Čo to je keška? Keška môže byť čokoľvek, do čoho sa zmestí logbook. Zvyčajne sa na to používajú plastové nádoby. Keška musí odolávať počasiu, logbook v nej musí ostať suchý a čistý.

Veľkosť
Vo všeobecnosti sú 4 veľkosti kešky: mikro, malá, bežná a veľká. Ak sa pre kešku nehodí ani jedna táto kategória, sú 3 ďalšie možnosti: virtuálna, nezvolená a iná.

MicroMicroKešky s objemom menej než 0,1 litra (zvyčajne obsahujú len logbook).
SmallSmallKešky s objemom do 1 litra.
RegularRegularKešky vo veľkosti škatule na topánky.
LargeLargeKešky s objemom viac než 20 litrov.
VirtualVirtualKešky bez fyzickej schránky, virtuálna keška.
Not chosenNot chosenKešky bez fyzickej schránky (earthcache alebo webcam cache) alebo kešky, pri ktorých vlastník nechce uverejniť veľkosť.
OtherOtherKešky, o ktorých si vlastník myslí, že nespadajú do žiadnej z hore uvedených kategórií.

Typ
Okrem toho sú rozličné typy kešiek. Niektoré z nioh treba jednoducho nájsť, pri iných sa musí vyriešiť nejaká hádanka a pri niektorých je potrebné 5 km chôdze. Všetko je možné. Znázornené tu máte všetky rozličné typy kešiek.

Traditional cache Traditional cache Toto je pôvodný typ kešky. Kešku možno nájsť na zadaných súradniciach. Obsahuje logbook na zaznamenanie vašej návštevy.
Multi-cache Multi-cache Multikeška využíva aspoň 2 miesta. Keška je umiestnená na finálnom mieste. Možných je veľa variácií, ale najčastejšie je potrebné splniť nejaké zadanie a tak postúpiť na ďalšie miesta. Nakoniec získate súradnice kešky.
Mystery cache Mystery cache Toto je veľmi rôznorodý typ kešiek. Riešenie môže spočívať v ľahkom nájdení odpovedí na nejaké otázky na internete, ale aj veľmi ťažké kvôli riešeniu zložitých matematických problémov.
Earth cache Earth cache Miesto pre earthcache je špeciálna geologická lokalita. Cieľom týchto kešiek je vzdelávať kešerov o Zemi. Na zalogovanie kešky je potrebné odpovedať na otázky súvisiace s daným miestom. Na mieste nie je žiadna fyzická keška. Ďalšie informácie nájdete na Earthcache.org.
Event cache Event cache Kešeri občas organizujú eventy v určitom čase na určitom mieste, kde sa stretávajú a diskutujú o geocachingu.
Mega event cache Mega event cache Mega event je rovnaký ako Event, ale väčší. Ak chcete, aby bol event Mega, je potrebná prítomnosť aspoň 500 kešerov. Zvyčajne sa tieto eventy konajú raz za rok a priťahujú kešerov z celého sveta.
Giga event cache Giga event cache Toto je jedna z najvzácnejších kešiek, ktoré sú k dispozícii. Giga Event Cache je event, ktorého sa zúčastnilo viac než 5000 ľudí. Tieto eventy sú podobné mega eventom a môžu zahŕňať rôzne aktivity, môžu trvať viac dní a zvyčajne sa uskutočňujú raz za rok. Pretože giga eventy sú také vzácne, priťahujú kešerov z celého sveta.
Cache in trash out event Cache in trash out event Cache in trash out (CITO) je úzko zviazané s geoachingom. Účastníci vo vybranej lokalite zbierajú odpad, ktorý sa potom zlikviduje. Vďaka tomuto druhu eventu sa tak deje vo väčšom meradle.
Letterbox hybrid Letterbox hybrid Letterbox keška využíva namiesto súradníc slovné pomôcky. Na finálnom mieste sa v krabičke nachádza pečiatka, ktorou si môžete svoju návštevu zaznamenať do vlastného denníka.
Wherigo cache Wherigo cache Wherigo je typ kešky, pri ktorej sa vytvárajú a hrajú s GPS zariadením dobrodružstvá v reálnom svete. Pomocou Wherigo môže kešer pri vyhľadávaní kešky využívať fyzické a virtuálne prvky, objekty alebo osoby. Ďalšie informácie nájdete na Wherigo.com.
Groundspeak Headquarters cache Groundspeak Headquarters cache Headquarters Cache je umiestnená v ústredí firmy Groundspeak, čo je spoločnosť stojaca za stránkou Geocaching.com. Sídli v Seattle, WA. Kešeri, ktorí chcú navštíviť ústredie, aby si mohli zalogovať túto kešku, musia poslať e-mail na adresu hqvisits@geocaching.com.
GPS Adventures Maze Exhibit GPS Adventures Maze Exhibit GPS Adventures Exhibit Cache je keška predstavujúca účasť na podujatí GPS Adventures Maze Exhibit. GPS Adventures Maze majú za cieľ oboznámiť ľudí všetkých vekových skupín s technológiou GPS a geocachingom prostredníctvom interaktívnych vedeckých zážitkov.
Lab cache Lab cache Lab keška je experimentálny a veľmi zriedkavý typ kešky. Tieto kešky sú o inovácii a experimentoch (často na molekulárnej úrovni) s novými nápadmi, ako vylepšiť geocaching. Nájdením lab kešky pomáhate formovať budúcnosť geocachingu.
 
Nasledovné kešky sa už nemôžu vytvárať, ale stále sa nejaké dajú nájsť.
Webcam cache Webcam cache Pri tomto type kešky je potrebné postaviť sa pred verejnú webovú kameru a nasnímať z tejto kamery obrázok. Zvyčajne je potrebná pomoc priateľa, ktorý zachytí obrázok pomocou počítača z domu. Potom sa obrázok vloží na internet do logu o vašom náleze.
Virtual cache Virtual cache Miesto s virtuálnou keškou neobsahuje fyzickú kešku. Na danom mieste je potrebné splniť nejaké zadanie alebo odpovedať na otázku. Ak to urobíte správne a miesto ste naozaj navštívili, keška je nájdená.
Project A.P.E. cache Project A.P.E. cache V roku 2001 bolo umiestnených štrnásť kešiek v rámci podpory filmu Planéta opíc. Jednotlivé kešky predstavovali fiktívny príbeh, v ktorom vedci odhalili alternatívnu evolúciu primátov. V súčasnosti existuje už len niekoľko týchto kešiek.
Locationless (reverse) cache Locationless (reverse) cache Tento typ možno považovať za protiklad tradičnej kešky. Namiesto hľadania pokladu na zadaných súradniciach je potrebné nájsť kešku a zalogovať jej súradnice.
10 Years! event cache 10 Years! event cache 10 years! event cache je len pre špeciálne eventy usporiadané od 30. apríla do 3. mája 2010 v rámci oslavy 10 rokov geocachingu.
Trackables

V keške je zvyčajne viac vecí, nielen samotný logbook. Môžu tam byť drobné detské hračky, perá, kľúčenky atď. Tieto veci si možno pod jednou podmienkou vziať. Treba do kešky dať niečo v rovnakej alebo vyššej hodnote. Môžu tam byť určité špeciálne predmety, trackovateľné veci. Tieto predmety majú svoj kód. Po zadaní tohto kódu na internete môžete pridať príspevok k tomuto predmetu a tiež je tam aj informácia, kde ste ho našli. Ak nejakú z týchto vecí vezmete so sebou, je potrebné ju v rozumnej dobe zase vložiť do inej kešky. Po tom, čo ju vložíte do inej kešky, zapíšete to aj na internet, takže sa zaznamenáva putovanie tohto predmetu. Niektoré z týchto predmetov majú špeciálny cieľ, napríklad cestovať na konkrétne miesto. Tieto informácie nájdete na osobnej webovej stránke predmetu, ktorú nájdete pomocou kódu.

Užitočné webové stránky

Tu nájdete niektoré zaujímavé webové stránky pre geocaching.

Geocaching.comNajväčšia geocachingová webová stránka. na tejto stránke môžete nájsť a zalogovať mnoho kešiek.
TrackablesTrackovateľné predmety nájdete na tejto stránke na webe Geocaching.com.

Ďalšie webové stránky nájdete v časti Odkazy.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com