Šifra štyroch štvorcov

Zadajte dole kľúčové štvorce a vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie. Zadajte text, ktorý chcete previesť. Pretože môžeme použiť iba 25 znakov v každom kľúčovom štvorci, je tu možnosť vybrať si, ktoré písmeno sa má nahradiť iným písmenom (predvolene J je nahradené I) alebo vynechať písmeno.

Kľúčové štvorce:
Použiť štandardné štvorce (s kľúčom):
       Kľúč vpravo hore:
       Kľúč vľavo dole:
Použiť ručné alebo náhodné štvorce:
Nahradiť písmeno: Nahradiť Od
Preskočiť písmeno: Preskočiť:
Spôsob:
Pozadie

4-štvorcová šifra je ručná symetrická šifrovacia technika. Vyvinul ju francúzsky kryptograf Felix Delastelle. Technika šifruje páry písmen (digrafy), a preto spadá do kategórie šifier známych ako polygrafické substitučné šifry. To pridáva značnú silu šifrovaniu v porovnaní s monografickými substitučnými šiframi, ktoré fungujú na jednotlivých znakoch.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com