Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Euler–Mascheroni konštanta - γ

Tento nástroj možno použiť na zobrazenie častí Euler-Mascheroniho konštanty γ (gamma) alebo na vyhľadávanie v dlhej sérii čísiel. V tomto nástroji γ má až 1 milión desatinných miest.

Počet desatinných miest:
Zobraziť desatinné miesto na pozícii:
Zobraziť desatinné miesto od pozície: až do vrátane:
Nájsť všetky výskyty:
Rozdeliť na bloky po 10 čísiel
Zobraziť počet na jednotlivých riadkoch
Pozadie

Euler-Mascheroniova konštanta (nazýva sa aj Eulerova konštanta) je matematická konštanta opakujúca sa v analýze a teórii čísiel, zvyčajne označovaná malým gréckym písmenom gamma (γ). Je približne rovná 0,57722 a nie je známe, či γ je iracionálne.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com