Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Projekcia súradníc

Zadajte úvodné súradnice, uhol (vzhľadom k severu) a vzdialenosť (v metroch) do bodu, ktorý má byť naprojektovaný.

Zopár ukážkových poznámok:
N12.345 E6.789
-12 34.567 12 56.789
S12 34 12.567 W12 56 12.789
Bod A 
Súradnice
Uhol°
Vzdialenosť
 
Projekcia súradníc
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com