Prevod súradníc

Tento nástroj prevádza z jedného systému do druhého. Napríklad zo systému WGS 1984 na Holandskú mriežku, prípadne zo systému UTM do Ordnance Survey Great Britain 1936. Zadajte súradnice, vyberte aktuálny systém súradníc a do akého systému majú byť prevedené. Príklad Holandskej mriežky (RD/AME-7): 192309 325406 (x y) Príklad súradníc UTM (UTM): 31U 705083 5644673 (zóna východo-severná) Príklad súradníc Britskej mriežky (OGB-7): TG 51409 13177 alebo 651409 313177 ([zóna] východo-severná)

Zopár ukážkových poznámok:
N12.345 E6.789
-12 34.567 12 56.789
S12 34 12.567 W12 56 12.789

Ďalšie podrobnosti o systémoch a elipsoidách
Bod A 
Súradnice
Aktuálny systém
Previesť na
 
Prevod súradníc
Pozadie

Nebolo by to potrebné, keby bola Zem dokonalá matematická guľa, ale žiaľ nie je to tento prípad. Tvar Zeme je viac-menej elipsoidný. Je tu množstvo elipsoid popisujúcich Zem a každá elipsoida sedí dobre na jedno miesto a má chybu na inom mieste. To je dôvod, prečo je tu viac spôsobov určovania vašej polohy na Zemi. Niektoré krajiny vyvinuli na určovanie polohy svoje metódy. Tieto súradnicové systémy sú zvyčajne „normálne“ obdĺžnikové a vyjadrené v metroch od vopred určenej pozície. Ide napríklad o Holandskú mriežku (Rijksdriehoek systeem) alebo Britský mriežkový systém. Metóda použitá na vyjadrenie súradníc sa volá Datum. Datum používaný na Geocaching.com sa nazýva World Geodetic System 1984 (WGS 1984) a využíva elipsoidu WGS 84. Chybový zvyšok tejto elipsoidy sa odhaduje na 2 cm. V tabuľke sú uvedené niektoré príklady systému. V nástroji na prevod je k dispozícii viac systémov.

SystémPríklad
WORLD GEODETIC SYSTEM 1984 (WGS84)N50.91721° E5.91775°
NORTH AMERICAN 1927 (NASD)N50.91839° E5.91583°
UTM (WGS84) (UTM)31U 705083 5644673
RD. AMERSFOORT (AME-7)192309 325406
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com