Kód Vanity
Kód Vanity
Pozadie
Čísla v kóde Vanity zodpovedajú písmenám, ktoré používa číselná klávesnica telefónu. Hodnoty 1 a 0 nezodpovedajú žiadnemu písmenu a často sa používajú ako medzery. Čísla 2, 3, 4, 5, 6 a 8 sú spojené s troma písmenami a 7 a 9 až 4 písmenami, ako je znázornené na obrázku. Pretože jedno číslo zodpovedá viacerým písmenám, konverzia nie je vždy jedinečná a môžu sa robiť viaceré slová z rovnakej kombinácie čísel (napríklad 34448 môže byť „digit“, ako aj „eight“ alebo „fight“. Ak chcete skontrolovať, ktoré slová existujú, používa sa slovník. Môže sa stať, že vo výsledku chýbajú slová, ktoré nie sú zahrnuté do použitého slovníka.
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2023
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com