Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Šifra Pigpen
Šifra Pigpen
Pozadie
Šifra pigpen (občas sa uvádza ako slobodomurárska šifra, Freemasonova šifra alebo šifra tic-tac-toe cipher) je geometrická jednoduchá substitučná šifra, ktorá zamieňa písmená za symboly, ktoré sú fragmentami mriežky. Hore vidíte dva spôsoby priradenie písmen mriežke. Majte na pamäti, že je viac variantov tejto šifry.
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com