Morseovka
Morseovka
Pozadie
Morseovka je komunikačný kód skladajúci sa z krátkych a dlhých signálov, ktoré sa vysielajú v krátkych intervaloch. Signály slúžia ako kód, jednotlivo alebo v skupine, pre znaky rímskej abecedy, arabské čísla a niektoré interpunkčné signály. Krátke signály sú reprezentované ako . (ti) a dlhé signály ako - (tá).
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2023
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com