Burrows-Wheeler transformácia

Zadajte dole text a zobrazí sa výsledok po transformácii Burrows - Wheeler. Vyberte zašifrovanie alebo dešifrovanie a nastavte „koncový znak súboru“.

Spôsob:
Koncový znak súboru:
Pozadie

Transformácia Burrows - Wheeler prestavuje znakový reťazec na sledy podobných znakov. To je užitočné pre kompresiu, pretože to má tendenciu ľahko komprimovať reťazec s opakovanými znakmi. Ešte dôležitejšie je, že transformácia je reverzibilná bez toho, aby bolo potrebné ukladať ďalšie údaje.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com