Šifra Bifid

Zadajte dole kľúčový štvorec a vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie. Zadajte text, ktorý chcete previesť. Vzhľadom na to, že môžeme použiť len 25 znakov v kľúčovom štvorci, je možnosť vybrať si, ktoré písmeno sa má nahradiť iným písmenom (v predvolenom nastavení je J nahradené I) alebo vynechať písmeno.

Kľúčový štvorec:
Použiť štandardný štvorec (s kľúčom):
Použiť ručný alebo náhodný štvorec:
Nahradiť písmeno: Nahradiť čím
Preskočiť písmeno: Preskočiť:
Spôsob:
Pozadie

Bifid šifra je jedna z klasických šifier a vynašiel ju okolo roku 1901 Felix Delastelle. Bifid je kombináciou substitúcie a frakcionácie, čo spôsobuje, že pôvodný text sa šíri v celom šifrovaní, čo je bezpečnejšie.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com