Šifra Bacon

Vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie a zvoľte verziu šifry. Štandardná verzia nerozlišuje medzi I a J a medzi U a V. V druhej verzii má každé písmeno jedinečné kódovanie.

Verzia:
Spôsob:
Prehodiť A a B:
Text:


Kľúč
Pôvodné:  abcdefgh
Substitúcia:  AAAAAAAAABAAABAAAABBAABAAAABABAABBAAABBB
Pôvodné:  i-jklmnopq
Substitúcia:  ABAAAABAABABABAABABBABBAAABBABABBBAABBBB
Pôvodné:  rstu-vwxyz
Substitúcia:  BAAAABAAABBAABABAABBBABAABABABBABBABABBB
Pozadie

Baconova šifra je metóda steganografie. Steganografia je umenie písania skrytých správ takým spôsobom, že nikto nevie o existencii posolstva. V prípade Baconovej šifry je každé písmeno zakódované sériou 5 znakov pozostávajúcich z množstva písmen A a B. V texte zakódovanom touto šifrou však nikdy neuvidíte tieto série písmen A a B. Sú ukryté v texte. Príkladom je kódovanie cez typ písma, napríklad normálne a kurzíva. Normálne písmená predstavujú písmeno A a písmená kurzívy predstavujú písmeno B. Týmto spôsobom sa skryté tajné správy môžu na prvý pohľad skryť v texte.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com