Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Šifra Atbaš

Zadajte dole text a zobrazí sa výsledok po zakódovaní šifrou Atbaš.

Text:


Kľúč
Pôvodné:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Substitúcia:  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
Pozadie

Šifra Atbaš je jednoduchá substitučná šifra pre hebrejskú abecedu. Prvé písmeno sa nahrádza posledným písmenom, druhé písmeno predposledným atď. Tento princíp sa dá použiť aj na latinskú abecedu.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com