Prevod textu (ASCII) do sústavy

Tento nástroj prevádza text ASCII na rozličné sústavy. Zadajte sústavu pôvodného textu a sústavu prevodu. Desiatkové hodnoty v rozsahu toho nástroja od 0 do 255, prvých 32 hodnôt nie je definovaných pre text. Ak chcete zobraziť ďalšie hodnoty: HTML kódy pre značky, symboly a znaky.
Majte na pamäti, že tento nástroj sa nedá použiť na prevod čísiel, napríklad z dvojkovej sústavy na osmičkovú. Ak chcete previesť čísla, použite: Prevod číselnej sústavy

Od:
Do:
  Odstrániť z výsledku nedekódované medzery
Text:
 
 
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com