Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Šifra Affine

Matematická funkcia, ktorá sa používa v šifre Affine, je: (ax+b) mod(26). Zadajte zodpovedajúce písmená a a b a vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie. Kľúč je zobrazený pre matematickú funkciu zodpovedajúcu daným a a b.

a:
b:
Spôsob:
Text:


Kľúč
Pôvodné:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Substitúcia:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Pozadie

Šifra Affine je jednoduchá substitučná šifra. Šifra Affine prevádza text na zodpovedajúce číselné hodnoty písmen (A = 0, B = 1, C = 2, ..., Z = 25), ďalej zašifrované funkciou a nakoniec konvertované späť na písmená. Matematická funkcia, ktorá sa používa, je: (ax+b) mod(26).

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 29-12-2023
Denník zmien
Autorské práva © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com