Šifra ADFGX/ADFGVX

Vyberte typ šifry a vyplňte kľúčový štvorec buď ručne, alebo vyberte náhodný štvorec. Dvojité písmená/čísla nebudú akceptované a v prípade šifry ADFGX bude J odmietnuté, namiesto toho použite I. Nakoniec zadajte kľúčové slovo a vyberte šifrovanie alebo dešifrovanie.

Typ:
Kľúčový štvorec:
  A D F G X
A
D
F
G
X
Kľúčové slovo:
Spôsob:
Text:
Pozadie

Šifra ADF(V)GX používa kľúčový štvorec s písmenami abecedy. V prípade šifry ADFGX (pôvodná šifra) sa J nepoužíva a nahradí sa písmenom I, takže abeceda zapadá do štvorca 5 x 5. V prípade rozšírenej šifry ADFVGX sa štvorec dokončí použitím úplnej abecedy a číslic 0 až 9. Každé písmeno v obyčajnom texte sa nahradí kombináciou dvoch písmen ADF(V)GX pomocou kľúčového štvorca. Tieto kombinácie sú umiestnené pod kľúčovým slovom v riadkoch. Riadky sa potom zoradia podľa kľúčového slova abecedne a čítajú sa zvisle. Takto sa našiel šifrovaný text.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com