Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Woordwaarde

Vul de gewenste waarde indeling in en vervolgens de tekst in het tekstveld en de waarde van de tekst wordt bepaald. Verder is het mogelijk om getallen in de tekst te laten meetellen of niet en om de berekening te verbergen en dus alleen de uitkomst te tonen. Als de laatste optie aangevinkt wordt, worden alle woorden ook nog apart geteld (gescheiden door spaties of door een nieuwe regel).

Methode:
Getallen meetellen:
Verwijder diakrieten: (é → e, ä → a, ...)
Toon berekening:
Tel losse woorden:

Achtergrond

De woordwaarde of letterwaarde is een bekend verschijnsel in geocaching om van woorden of letters getallen te maken. Aan elke letter wordt een waarde toegekend en die waardes worden vervolgens opgeteld en eventueel doorgeteld totdat er 1 getal overblijft, dit laatste wordt ook wel de rijsommethode genoemd.
Er zijn meerdere mogelijkheden om waardes toe te kennen aan letters. Standaard wordt de toekenning gebruikt waarbij geldt A=1, B=2, C=3, ..., Z=26. Soms wordt het ook omgedraaid, waardoor A=26 en Z=1. Ook kan een toekenning worden gebruikt aan de hand van de getallen en letters op een telefoon en uiteraard nog veel meer.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com