Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Trifid cijfer

Vul hieronder de sleutelkubus in en de volgorde waarin de kubus gelezen moet worden. Er worden verschillende methodes gebruikt en daarom zijn hier alle verschillende opties beschikbaar. Kies tot slot of de tekst versleuteld of ontcijferd moet worden en voer vervolgens de tekst in voor de omzetting.

Sleutelkubus:
              
              
              
Gebruik standaard kubus (met sleutel):
Gebruik handmatig of random kubus:
Selecteer lees volgorde:
Methode:
Achtergrond

Het trifidcijfer is uitgevonden door Felix Delastelle en breidt het bifidcijfer uit naar de derde dimensie. Elke letter wordt daardoor gesplits in 3 elementen in plaats van 2. Waar het bifidcijfer een 5 x 5 vierkant gebruikt om de letters te splitsen, gebruikt het trifidcijfer een 3 x 3 x 3 kubus. Hierdoor wordt een nog hogere graad van diffusie bereikt. The trifidcijfer was het eerste trigrafische substitutiecijfer.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com