Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Substitutie cijfer

Deze tool kan worden gebruikt om tekst te versleutelen of ontcijferen door gebruik te maken van een substitutie cijfer van één letter. Elk karakter van de originele tekst wordt vervangen door een enkel, corresponderend, karakter van de vervangende tekst. Mogelijkheden om onbekende karakters over te slaan of te vervangen zijn gegeven en of de substitutie hoofdletter gevoelig is.

Origineel:
Vervanging:
Verwijder onbekende tekens: of vervang door *:
Hoofdlettergevoelig:
Methode:
Achtergrond

Een substitutiecijfer is een encryptiemethode. De versleuteling veronderstelt de aanwezigheid van een set ter vervanging dienende symbolen. Deze symbolen zijn niet beperkt tot alfabetten. Buiten het vervangen per letter kan men ook combinaties van letters vervangen. Men spreekt in het eerste geval van een eenvoudige substitutie en in het tweede van polygrafische subsititutie. Daarnaast bestaat het onderscheid tussen monoalfabetische substitutie, waarbij voor het hele te versleutelen bericht één enkel substitutie-alfabet gebruikt wordt, en polyalfabetische substitutie, waarbij het substitutie-alfabet tijdens de versleuteling verandert.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com