Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Rijksdriekhoekconversie (RD, Dutch grid)

Deze tool converteert coördinaten van WGS84 coördinaten (het gebruikelijk format bij geocaching) naar Rijksdriehoekcoördinaten en andersom. Rijksdriehoekcoördinaten worden ook wel RD-coördinaten, Amersfoort coördinaten of Dutch grid genoemd. Dit is een voorbeeld van deze coördinaten: 192309 325406 (Oost Noord of X Y).

Enkele voorbeeld notaties:
N12.345 E6.789 (WGS84)
-12 34.567 12 56.789 (WGS84)
S12 34 12.567 W12 56 12.789 (WGS84)
192309 325406 (RD)
X: 192308m Y: 325403m (RD)
Punt A 
Coördinaten
Methode
 
Rijksdriekhoekconversie (RD, Dutch grid)
Achtergrond

RD-coördinaten (Rijksdriehoekscoördinaten) zijn de coördinaten in het geodetisch coördinatensysteem dat voor Europees Nederland op nationaal niveau wordt gebruikt. De waarde van het x-coördinaat loopt van west naar oost en die van het y-coördinaat loopt van zuid naar noord. Het is een rechthoekig stelsel, waardoor wiskundige berekeningen een stuk eenvoudiger worden. Het centrale punt van het stelsel is de spits van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort, daarom wordt ook wel gesproken van Amersfoortcoördinaten. Dit punt heeft de coördinaten 155000 463000. Door deze keuze zijn de RD-coördinaten voor Europees Nederland altijd positief en is y altijd groter dan x.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com