Priemgetallen

Deze tool is voor verschillende functies met betrekking tot priemgetallen. Zo is het mogelijk om te testen of een getal een priemgetal is of om juist het dichtsbijzijnde priemgetal te vinden. Ook een getal ontbinden in priemfactoren is mogelijk.
In deze tool zijn de eerste 1 miljoen priemgetallen opgenomen, het grootste priemgetal in deze tool is dus: 15485863.

Priemgetal controle: (min 2; max 253 )
Laat het priemgetal zien op positie: (min 1; max 1000000)
Laat de positie zien van priemgetal: (min 2; max 15485863)
Zoek dichtsbijzijnde priemgetal: (min 2; max 15485863)
Bereken priemfactoren: (min 2; max 253 )
Achtergrond

Een priemgetal is een natuurlijk getal groter dan 1 dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Het kleinste priemgetal is dus 2, want het heeft alleen 1 en 2 als delers.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 30-05-2019
Wijzigingslogboek
Copyright © 2021
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com