Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Playfair cijfer

Vul hieronder het sleutelvierkant in en kies of er een letter vervangen moet worden of dat er een letter weggelaten moet worden, aangezien het sleutel vierkant maar 25 letters kan bevatten. Standaard wordt J vervangen door I. Selecteer vervolgens hoe er met dubbele letters om moet worden gegaan. Kies to slot of de tekst versleuteld of ontcijferd moet worden en voer de tekst in voor de omzetting.

Sleutelvierkant:
Gebruik standaard vierkant (met sleutel):
Gebruik handmatig of random vierkant:
Vervang een letter: Vervang door
Sla een letter over: Sla over:
Splits dubbele letters en plaats een ertussen
Splits geen dubbele letters. Dubbele letters worden gecodeerd door een stap omlaag en naar rechts te doen.
Methode:
Achtergrond

Het Playfaircijfer is een van de klassieke handcijfers. Het cijfer werd in 1854 door Sir Charles Wheatstone uitgevonden maar draagt de naam van Lord Playfair die het gebruik ervan promootte. De eenvoud in gebruik en de veiligheid van deze polygrafische substitutieversleuteling, vergeleken met andere substitutiecijfers maakten van Playfair een populaire cijfermethode.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com