Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Pi - π

Deze tool kan gebruikt worden om delen van het getal π (pi) te laten zien of in de lange getallenreeks te zoeken. π heeft in deze tool een lengte van 1 miljoen decimalen.

Aantal decimalen:
Laat het decimaal zien op positie:
Laat decimalen zien van positie: tot en met:
Zoek alle voorkomens van:
Knip in blokken van 10 getallen
Toon telling bij elke regel
Achtergrond

Het getal π (pi) is een wiskundige constante met een getalswaarde van ongeveer 3,141592. Deze waarde is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.
π is een irrationaal getal. Dit houdt in dat π niet als een verhouding van twee hele getallen, niet als een eindige breuk, te schrijven is. Dat betekent dat in de decimale voorstelling van π geen zich herhalende periode voorkomt, zoals bij een rationaal getal wel het geval is. De waarde van π kan in decimale notatie wel benaderd worden, maar de reeks cijfers achter de komma bevat geen patroon.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com