Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Rij van Lucas

Deze tool kan gebruikt worden om getallen uit de rij van Lucas op te vragen. De eerste 20 elementen van de rij zijn dan als volgt:
2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, 521, 843, 1364, 2207, 3571, 5778, 9349.
Houdt er rekening mee dat L(0)=2, L(1)=1, ..., L(10)=123, ..., etc. De telling begint dus bij 0.
Deze tool bezit alle Lucas getallen tot en met nummer 10000, L(10000), dit getal is 2090 cijfers lang.

Lucas getal controle:
Laat het Lucas getal zien op positie:
Laat de Lucas getallen zien van positie: tot en met:
Laat de positie zien van Lucas getal:
Laat de Lucas getallen zien met X cijfers:
Toon positie
Toon aantal cijfers
Achtergrond

De rij van Lucas is een variant op de Rij van Fibonacci. Het principe is hetzelfde, maar de beginwaarden zijn verschillend. De rij van Lucas begint met 2 en 1, per definitie, en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com