Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Gulden getal - φ

Deze tool kan gebruikt worden om delen van het getal van het gulden getal φ te laten zien of in de lange getallenreeks te zoeken. φ heeft in deze tool een lengte van 1 miljoen decimalen.

Aantal decimalen:
Laat het decimaal zien op positie:
Laat decimalen zien van positie: tot en met:
Zoek alle voorkomens van:
Knip in blokken van 10 getallen
Toon telling bij elke regel
Achtergrond

De gulden snede, ook wel de verdeling in uiterste en middelste reden genaamd, is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Geven we het grootste deel aan met a en het kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide zo dat a : b = (a+b) : a. De bedoelde verhouding a/b wordt het gulden getal genoemd en aangeduid met de Griekse letter phi (φ).
φ is een irrationaal getal. Dit houdt in dat φ niet als een verhouding van twee hele getallen, niet als een eindige breuk, te schrijven is. Dat betekent dat in de decimale voorstelling van φ geen zich herhalende periode voorkomt, zoals bij een rationaal getal wel het geval is. De waarde van φ kan in decimale notatie wel benaderd worden, maar de reeks cijfers achter de komma bevat geen patroon.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com