Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Rij van Fibonacci

Deze tool kan gebruikt worden om getallen uit de rij van Fibonnaci op te vragen. De eerste 20 elementen van de rij zijn dan als volgt:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181.
Houdt er rekening mee dat F(0)=0, F(1)=1, ..., F(10)=55, ..., etc. De telling begint dus bij 0.
Deze tool bezit alle Fibonacci getallen tot en met nummer 10000, F(10000), dit getal is 2090 cijfers lang.

Fibonacci getal controle:
Laat het Fibonacci getal zien op positie:
Laat de Fibonacci getallen zien van positie: tot en met:
Laat de positie zien van Fibonacci getal:
Laat de Fibonacci getallen zien met X cijfers:
Toon positie
Toon aantal cijfers
Achtergrond

De rij van Fibonacci is genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci, die de rij noemt in zijn boek Liber abaci. De rij begint met 0 en 1, per definitie, en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. De rij van Fibonacci blijkt interessante eigenschappen en verbanden te bezitten met onder andere de gulden snede.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com