Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
HTML-codes voor tekens, symbolen en karakters

Om speciale tekens/symbolen/karakters op een pagina te krijgen worden speciale codes gebruikt in html. Hieronder staat een tabel met deze tekens. In de eerste kolom staat het teken/symbool/karakter, de 2 volgende kolommen representeren de ASCII waarde van het teken (decimaal en hexadecimaal). Kolom 4 en 5 laten het html nummer en, als het beschikbaar is, de html naam zien. De laatste kolom geeft een beschrijving van het teken.
Om een speciaal teken op de pagina te plaatsen kan je gebruik maken van de code in de 4de of 5de kolom. Hieronder een paar voorbeelden:

Tekens:~§§Å÷
Html-code:~§§Å÷€

In het voorbeeld hierboven zie je de tilde (~), in de tabel is hiervoor maar één notatie beschikbaar, maar ook het paragraaf teken (§), waarvoor twee notaties beschikbaar zijn. Voor de laatste drie tekens zijn ook twee notaties gegeven, maar hierboven is er willekeurig één gekozen als voorbeeld.

Symbool ASCII Dec ASCII Hex Html-nummer Html-naam Omschrijving
32 20     space
! 33 21 !   exclamation point
" 34 22 " " double quotes
# 35 23 #   number sign
$ 36 24 $   dollar sign
% 37 25 %   percent sign
& 38 26 & & ampersand
' 39 27 '   single quote
( 40 28 (   opening parenthesis
) 41 29 )   closing parenthesis
* 42 2A *   asterisk
+ 43 2B +   plus sign
, 44 2C ,   comma
- 45 2D -   minus sign - hyphen
. 46 2E .   period
/ 47 2F /   slash
0 48 30 0   zero
1 49 31 1   one
2 50 32 2   two
3 51 33 3   three
4 52 34 4   four
5 53 35 5   five
6 54 36 6   six
7 55 37 7   seven
8 56 38 8   eight
9 57 39 9   nine
: 58 3A :   colon
; 59 3B &#59;   semicolon
< 60 3C &#60; &lt; less than sign
= 61 3D &#61;   equal sign
> 62 3E &#62; &gt; greater than sign
? 63 3F &#63;   question mark
@ 64 40 &#64;   at symbol
A 65 41 &#65;    
B 66 42 &#66;    
C 67 43 &#67;    
D 68 44 &#68;    
E 69 45 &#69;    
F 70 46 &#70;    
G 71 47 &#71;    
H 72 48 &#72;    
I 73 49 &#73;    
J 74 4A &#74;    
K 75 4B &#75;    
L 76 4C &#76;    
M 77 4D &#77;    
N 78 4E &#78;    
O 79 4F &#79;    
P 80 50 &#80;    
Q 81 51 &#81;    
R 82 52 &#82;    
S 83 53 &#83;    
T 84 54 &#84;    
U 85 55 &#85;    
V 86 56 &#86;    
W 87 57 &#87;    
X 88 58 &#88;    
Y 89 59 &#89;    
Z 90 5A &#90;    
[ 91 5B &#91;   opening bracket
\ 92 5C &#92;   backslash
] 93 5D &#93;   closing bracket
^ 94 5E &#94;   caret - circumflex
_ 95 5F &#95;   underscore
` 96 60 &#96;   grave accent
a 97 61 &#97;    
b 98 62 &#98;    
c 99 63 &#99;    
d 100 64 &#100;    
e 101 65 &#101;    
f 102 66 &#102;    
g 103 67 &#103;    
h 104 68 &#104;    
i 105 69 &#105;    
j 106 6A &#106;    
k 107 6B &#107;    
l 108 6C &#108;    
m 109 6D &#109;    
n 110 6E &#110;    
o 111 6F &#111;    
p 112 70 &#112;    
q 113 71 &#113;    
r 114 72 &#114;    
s 115 73 &#115;    
t 116 74 &#116;    
u 117 75 &#117;    
v 118 76 &#118;    
w 119 77 &#119;    
x 120 78 &#120;    
y 121 79 &#121;    
z 122 7A &#122;    
{ 123 7B &#123;   opening brace
| 124 7C &#124;   vertical bar
} 125 7D &#125;   closing brace
~ 126 7E &#126;   equivalency sign - tilde
 127 &#127;    
128 &#128; &euro; Euro sign
 129 &#129;    
130 &#130; &sbquo; Single low-9 quotation mark
ƒ 131 &#131; &fnof; Latin small letter f with hook
132 &#132; &bdquo; Double low-9 quotation mark
133 &#133; &hellip; Horizontal ellipsis
134 &#134; &dagger; Dagger
135 &#135; &Dagger; Double dagger
ˆ 136 &#136; &circ; Modifier letter circumflex accent
137 &#137; &permil; Per mille sign
Š 138 &#138; &Scaron; Latin capital letter S with caron
139 &#139; &lsaquo; Single left-pointing angle quotation
Π140 &#140; &OElig; Latin capital ligature OE
 141 &#141;    
Ž 142 &#142;   Latin captial letter Z with caron
 143 &#143;    
 144 &#144;    
145 &#145; &lsquo; Left single quotation mark
146 &#146; &rsquo; Right single quotation mark
147 &#147; &ldquo; Left double quotation mark
148 &#148; &rdquo; Right double quotation mark
149 &#149; &bull; Bullet
150 96 &#150; &ndash; en dash
151 97 &#151; &mdash; em dash
  160 A0 &#160; &nbsp; non-breaking space
¡ 161 A1 &#161; &iexcl; inverted exclamation mark
¢ 162 A2 &#162; &cent; cent sign
£ 163 A3 &#163; &pound; pound sign
¤ 164 A4 &#164; &curren; currency sign
¥ 165 A5 &#165; &yen; yen sign
¦ 166 A6 &#166; &brvbar; broken vertical bar
§ 167 A7 &#167; &sect; section sign
¨ 168 A8 &#168; &uml; spacing diaeresis - umlaut
© 169 A9 &#169; &copy; copyright sign
ª 170 AA &#170; &ordf; feminine ordinal indicator
« 171 AB &#171; &laquo; left double angle quotes
¬ 172 AC &#172; &not; not sign
­ 173 AD &#173; &shy; soft hyphen
® 174 AE &#174; &reg; registered trade mark sign
¯ 175 AF &#175; &macr; spacing macron - overline
° 176 B0 &#176; &deg; degree sign
± 177 B1 &#177; &plusmn; plus-or-minus sign
² 178 B2 &#178; &sup2; superscript two - squared
³ 179 B3 &#179; &sup3; superscript three - cubed
´ 180 B4 &#180; &acute; acute accent - spacing acute
µ 181 B5 &#181; &micro; micro sign
182 B6 &#182; &para; pilcrow sign - paragraph sign
· 183 B7 &#183; &middot; middle dot - Georgian comma
¸ 184 B8 &#184; &cedil; spacing cedilla
¹ 185 B9 &#185; &sup1; superscript one
º 186 BA &#186; &ordm; masculine ordinal indicator
» 187 BB &#187; &raquo; right double angle quotes
¼ 188 BC &#188; &frac14; fraction one quarter
½ 189 BD &#189; &frac12; fraction one half
¾ 190 BE &#190; &frac34; fraction three quarters
¿ 191 BF &#191; &iquest; inverted question mark
À 192 C0 &#192; &Agrave; latin capital letter A with grave
Á 193 C1 &#193; &Aacute; latin capital letter A with acute
 194 C2 &#194; &Acirc; latin capital letter A with circumflex
à 195 C3 &#195; &Atilde; latin capital letter A with tilde
Ä 196 C4 &#196; &Auml; latin capital letter A with diaeresis
Å 197 C5 &#197; &Aring; latin capital letter A with ring above
Æ 198 C6 &#198; &AElig; latin capital letter AE
Ç 199 C7 &#199; &Ccedil; latin capital letter C with cedilla
È 200 C8 &#200; &Egrave; latin capital letter E with grave
É 201 C9 &#201; &Eacute; latin capital letter E with acute
Ê 202 CA &#202; &Ecirc; latin capital letter E with circumflex
Ë 203 CB &#203; &Euml; latin capital letter E with diaeresis
Ì 204 CC &#204; &Igrave; latin capital letter I with grave
Í 205 CD &#205; &Iacute; latin capital letter I with acute
Î 206 CE &#206; &Icirc; latin capital letter I with circumflex
Ï 207 CF &#207; &Iuml; latin capital letter I with diaeresis
Ð 208 D0 &#208; &ETH; latin capital letter ETH
Ñ 209 D1 &#209; &Ntilde; latin capital letter N with tilde
Ò 210 D2 &#210; &Ograve; latin capital letter O with grave
Ó 211 D3 &#211; &Oacute; latin capital letter O with acute
Ô 212 D4 &#212; &Ocirc; latin capital letter O with circumflex
Õ 213 D5 &#213; &Otilde; latin capital letter O with tilde
Ö 214 D6 &#214; &Ouml; latin capital letter O with diaeresis
× 215 D7 &#215; &times; multiplication sign
Ø 216 D8 &#216; &Oslash; latin capital letter O with slash
Ù 217 D9 &#217; &Ugrave; latin capital letter U with grave
Ú 218 DA &#218; &Uacute; latin capital letter U with acute
Û 219 DB &#219; &Ucirc; latin capital letter U with circumflex
Ü 220 DC &#220; &Uuml; latin capital letter U with diaeresis
Ý 221 DD &#221; &Yacute; latin capital letter Y with acute
Þ 222 DE &#222; &THORN; latin capital letter THORN
ß 223 DF &#223; &szlig; latin small letter sharp s - ess-zed
à 224 E0 &#224; &agrave; latin small letter a with grave
á 225 E1 &#225; &aacute; latin small letter a with acute
â 226 E2 &#226; &acirc; latin small letter a with circumflex
ã 227 E3 &#227; &atilde; latin small letter a with tilde
ä 228 E4 &#228; &auml; latin small letter a with diaeresis
å 229 E5 &#229; &aring; latin small letter a with ring above
æ 230 E6 &#230; &aelig; latin small letter ae
ç 231 E7 &#231; &ccedil; latin small letter c with cedilla
è 232 E8 &#232; &egrave; latin small letter e with grave
é 233 E9 &#233; &eacute; latin small letter e with acute
ê 234 EA &#234; &ecirc; latin small letter e with circumflex
ë 235 EB &#235; &euml; latin small letter e with diaeresis
ì 236 EC &#236; &igrave; latin small letter i with grave
í 237 ED &#237; &iacute; latin small letter i with acute
î 238 EE &#238; &icirc; latin small letter i with circumflex
ï 239 EF &#239; &iuml; latin small letter i with diaeresis
ð 240 F0 &#240; &eth; latin small letter eth
ñ 241 F1 &#241; &ntilde; latin small letter n with tilde
ò 242 F2 &#242; &ograve; latin small letter o with grave
ó 243 F3 &#243; &oacute; latin small letter o with acute
ô 244 F4 &#244; &ocirc; latin small letter o with circumflex
õ 245 F5 &#245; &otilde; latin small letter o with tilde
ö 246 F6 &#246; &ouml; latin small letter o with diaeresis
÷ 247 F7 &#247; &divide; division sign
ø 248 F8 &#248; &oslash; latin small letter o with slash
ù 249 F9 &#249; &ugrave; latin small letter u with grave
ú 250 FA &#250; &uacute; latin small letter u with acute
û 251 FB &#251; &ucirc; latin small letter u with circumflex
ü 252 FC &#252; &uuml; latin small letter u with diaeresis
ý 253 FD &#253; &yacute; latin small letter y with acute
þ 254 FE &#254; &thorn; latin small letter thorn
ÿ 255 FF &#255; &yuml; latin small letter y with diaeresis
For new browsers only (IE>4, Netscape>4)
Ĉ 264 108 &#264;   latin capital letter C with circumflex
ĉ 265 109 &#265;   latin small letter c with circumflex
Ĝ 284 11C &#284;   latin capital letter G with circumflex
ĝ 285 11D &#285;   latin small letter g with circumflex
Ĥ 292 124 &#292;   latin capital letter H with circumflex
ĥ 293 125 &#293;   latin small letter h with circumflex
Ĵ 308 134 &#308;   latin capital letter J with circumflex
ĵ 309 135 &#309;   latin small letter j with circumflex
Œ 338 152 &#338;   latin capital letter OE
œ 339 153 &#339;   latin small letter oe
Ŝ 348 15C &#348;   latin capital letter S with circumflex
ŝ 349 15D &#349;   latin small letter s with circumflex
Š 352 160 &#352;   latin capital letter S with caron
š 353 161 &#353;   latin small letter s with caron
Ŭ 364 16C &#364;   latin capital letter U with breve
ŭ 365 16D &#365;   latin small letter u with breve
Ÿ 376 178 &#376;   latin capital letter Y with diaeresis
ƒ 402 192 &#402;   latin small f with hook - function
Α 913 x391 &#913; &Alpha; Greek capital letter alpha
Β 914 x392 &#914; &Beta; Greek capital letter beta
Γ 915 x393 &#915; &Gamma; Greek capital letter gamma
Δ 916 x394 &#916; &Delta; Greek capital letter delta
Ε 917 x395 &#917; &Epsilon; Greek capital letter epsilon
Ζ 918 x396 &#918; &Zeta; Greek capital letter zeta
Η 919 x397 &#919; &Eta; Greek capital letter eta
Θ 920 x398 &#920; &Theta; Greek capital letter theta
Ι 921 x399 &#921; &Iota; Greek capital letter iota
Κ 922 x39A &#922; &Kappa; Greek capital letter kappa
Λ 923 x39B &#923; &Lambda; Greek capital letter lambda
Μ 924 x39C &#924; &Mu; Greek capital letter mu
Ν 925 x39D &#925; &Nu; Greek capital letter nu
Ξ 926 x39E &#926; &Xi; Greek capital letter xi
Ο 927 x39F &#927; &Omicron; Greek capital letter omicron
Π 928 x3A0 &#928; &Pi; Greek capital letter pi
Ρ 929 x3A1 &#929; &Rho; Greek capital letter rho
Σ 931 x3A3 &#931; &Sigma; Greek capital letter sigma
Τ 932 x3A4 &#932; &Tau; Greek capital letter tau
Υ 933 x3A5 &#933; &Upsilon; Greek capital letter upsilon
Φ 934 x3A6 &#934; &Phi; Greek capital letter phi
Χ 935 x3A7 &#935; &Chi; Greek capital letter chi
Ψ 936 x3A8 &#936; &Psi; Greek capital letter psi
Ω 937 x3A9 &#937; &Omega; Greek capital letter omega
α 945 x3B1 &#945; &alpha; Greek small letter alpha
β 946 x3B2 &#946; &beta; Greek small letter beta
γ 947 x3B3 &#947; &gamma; Greek small letter gamma
δ 948 x3B4 &#948; &delta; Greek small letter delta
ε 949 x3B5 &#949; &epsilon; Greek small letter epsilon
ζ 950 x3B6 &#950; &zeta; Greek small letter zeta
η 951 x3B7 &#951; &eta; Greek small letter eta
θ 952 x3B8 &#952; &theta; Greek small letter theta
ι 953 x3B9 &#953; &iota; Greek small letter iota
κ 954 x3BA &#954; &kappa; Greek small letter kappa
λ 955 x3BB &#955; &lambda; Greek small letter lambda
μ 956 x3BC &#956; &mu; Greek small letter mu
ν 957 x3BD &#957; &nu; Greek small letter nu
ξ 958 x3BE &#958; &xi; Greek small letter xi
ο 959 x3BF &#959; &omicron; Greek small letter omicron
π 960 x3C0 &#960; &pi; Greek small letter pi
ρ 961 x3C1 &#961; &rho; Greek small letter rho
ς 962 x3C2 &#962; &sigmaf; Greek small letter final sigma
σ 963 x3C3 &#963; &sigma; Greek small letter sigma
τ 964 x3C4 &#964; &tau; Greek small letter tau
υ 965 x3C5 &#965; &upsilon; Greek small letter upsilon
φ 966 x3C6 &#966; &phi; Greek small letter phi
χ 967 x3C7 &#967; &chi; Greek small letter chi
ψ 968 x3C8 &#968; &psi; Greek small letter psi
ω 969 x3C9 &#969; &omega; Greek small letter omega
ϑ 977 x3D1 &#977; &thetasym; Greek small letter theta symbol
ϒ 978 x3D2 &#978; &upsih; Greek upsilon with hook symbol
ϖ 982 x3D6 &#982; &piv; Greek pi symbol
8211 2013 &#8211;   en dash
8212 2014 &#8212;   em dash
8216 2018 &#8216;   left single quotation mark
8217 2019 &#8217;   right single quotation mark
8218 201A &#8218;   single low-9 quotation mark
8220 201C &#8220;   left double quotation mark
8221 201D &#8221;   right double quotation mark
8222 201E &#8222;   double low-9 quotation mark
8224 2020 &#8224;   dagger
8225 2021 &#8225;   double dagger
8226 2022 &#8226;   bullet
8230 2026 &#8230;   horizontal ellipsis
8240 2030 &#8240;   per thousand sign
8242 x2032 &#8242; &prime; prime; minutes
8243 x2033 &#8243; &Prime; double prime; seconds
8254 x203E &#8254; &oline; overline; spacing overscore
8260 x2044 &#8260; &frasl; fraction slash
8364 20AC &#8364; &euro; euro sign
8465 x2111 &#8465; &image; blackletter capital I; imaginary part
8472 x2118 &#8472; &weierp; script capital P; power set; Weierstrass p
8476 x211C &#8476; &real; blackletter capital R; real part symbol
8482 2122 &#8482;   trade mark sign
8501 x2135 &#8501; &alefsym; alef symbol; first transfinite cardinal
8592 x2190 &#8592; &larr; leftwards arrow
8593 x2191 &#8593; &uarr; upwards arrow
8594 x2192 &#8594; &rarr; rightwards arrow
8595 x2193 &#8595; &darr; downwards arrow
8596 x2194 &#8596; &harr; left right arrow
8629 x21B5 &#8629; &crarr; downwards arrow with corner leftwards; carriage return
8656 x21D0 &#8656; &lArr; leftwards double arrow
8657 x21D1 &#8657; &uArr; upwards double arrow
8658 x21D2 &#8658; &rArr; rightwards double arrow
8659 x21D3 &#8659; &dArr; downwards double arrow
8660 x21D4 &#8660; &hArr; left right double arrow
8704 x2200 &#8704; &forall; for all
8706 x2202 &#8706; &part; partial differential
8707 x2203 &#8707; &exist; there exists
8709 x2205 &#8709; &empty; empty set; null set; diameter
8711 x2207 &#8711; &nabla; nabla; backward difference
8712 x2208 &#8712; &isin; element of
8713 x2209 &#8713; &notin; not an element of
8715 x220B &#8715; &ni; contains as member
8719 x220F &#8719; &prod; n-ary product; product sign
8721 x2211 &#8721; &sum; n-ary sumation
8722 x2212 &#8722; &minus; minus sign
8727 x2217 &#8727; &lowast; asterisk operator
8730 x221A &#8730; &radic; square root
8733 x221D &#8733; &prop; proportional to
8734 x221E &#8734; &infin; infinity
8736 x2220 &#8736; &ang; angle
8743 x2227 &#8743; &and; logical and
8744 x2228 &#8744; &or; logical or
8745 x2229 &#8745; &cap; intersection; cap
8746 x222A &#8746; &cup; union; cup
8747 x222B &#8747; &int; integral
8756 x2234 &#8756; &there4; therefore
8764 x223C &#8764; &sim; tilde operator; varies with; similar to
8773 x2245 &#8773; &cong; approximately equal to
8776 x2248 &#8776; &asymp; almost equal to; asymptotic to
8800 x2260 &#8800; &ne; not equal to
8801 x2261 &#8801; &equiv; identical to
8804 x2264 &#8804; &le; less-than or equal to
8805 x2265 &#8805; &ge; greater-than or equal to
8834 x2282 &#8834; &sub; subset of
8835 x2283 &#8835; &sup; superset of
8836 x2284 &#8836; &nsub; not a subset of
8838 x2286 &#8838; &sube; subset of or equal to
8839 x2287 &#8839; &supe; superset of or equal to
8853 x2295 &#8853; &oplus; circled plus; direct sum
8855 x2297 &#8855; &otimes; circled times; vector product
8869 x22A5 &#8869; &perp; up tack; orthogonal to; perpendicular
8901 x22C5 &#8901; &sdot; dot operator
8968 x2308 &#8968; &lceil; left ceiling
8969 x2309 &#8969; &rceil; right ceiling
8970 x230A &#8970; &lfloor; left floor
8971 x230B &#8971; &rfloor; right floor
9001 x2329 &#9001; &lang; left-pointing angle bracket
9002 x232A &#9002; &rang; right-pointing angle bracket
9674 x25CA &#9674; &loz; lozenge
9824 x2660 &#9824; &spades; black spade suit
9827 x2663 &#9827; &clubs; black club suit
9829 x2665 &#9829; &hearts; black heart suit
9830 x2666 &#9830; &diams; black diamond suit
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com