Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Getal van Euler - e

Deze tool kan gebruikt worden om delen van het getal van Euler e te laten zien of in de lange getallenreeks te zoeken. e heeft in deze tool een lengte van 1 miljoen decimalen.

Aantal decimalen:
Laat het decimaal zien op positie:
Laat decimalen zien van positie: tot en met:
Zoek alle voorkomens van:
Knip in blokken van 10 getallen
Toon telling bij elke regel
Achtergrond

Het getal e is een belangrijke wiskundige constante, het grondtal van de natuurlijke logaritme. Het is de limiet van (1 + 1/n)^n als n nadert tot oneindig, en kan ook worden berekend als de som van een oneindige serie.Het getal e wordt ook de constante van Neper (Napier) genoemd, naar de uitvinder van de logaritme, de Schotse wiskundige John Napier die e omstreeks 1600 tegenkwam bij zijn werk aan een van de eerste rekenlinialen. Het getal e werd door de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler het exponentiële getal genoemd, vandaar vermoedelijk de naam.
e is een irrationaal getal. Dit houdt in dat e niet als een verhouding van twee hele getallen, niet als een eindige breuk, te schrijven is. Dat betekent dat in de decimale voorstelling van e geen zich herhalende periode voorkomt, zoals bij een rationaal getal wel het geval is. De waarde van e kan in decimale notatie wel benaderd worden, maar de reeks cijfers achter de komma bevat geen patroon.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com