Brainfuck & Ook! code

Selecteer de gewenste methode hieronder en vul de code inclusief eventuele invoer in of de tekst die omgezet moet worden naar de code.

Methode:
Invoer:
Code/tekst:
 
Achtergrond

Brainfuck is een programmeertaal die rond 1993 door Urban Müller is gemaakt. De taal wordt soms brainf*ck, brainf*** of BF genoemd.
Müllers doel was om een Turing-volledige programmeertaal te maken die met de kleinst mogelijke compiler zou kunnen worden geïmplementeerd. De taal bestaat uit acht statements. Müller werd geïnspireerd door de programmeertaal False. Zoals de naam al suggereert, zijn brainfuck-programma's over het algemeen moeilijk te begrijpen. Daar staat tegenover dat elke Turingmachine, en daardoor ook brainfuck, elke rekentaak kan volbrengen. Als we de moeilijkheden om bepaalde taken te programmeren buiten beschouwing laten, is dat inderdaad mogelijk.
De acht brainfuck commando's zijn: > < + - . , [ en ].

Ook! is een programmeertaal gemaakt als grap door David Morgan-Mar. Het is precies hetzelfde als brainfuck, maar de instructies zijn veranderd in Orang-Oetan worden. Het is de eerste in een lang lijn van triviale brainfuck commando substituties.
De acht Ook! commando's zijn: Ook. Ook?, Ook? Ook., Ook. Ook., Ook! Ook!, Ook! Ook., Ook. Ook!, Ook! Ook? en Ook? Ook!. Een vaak gebruikte variant is de korte Ook! code, met de commando's: .?, ?., .., !!, !., .!, !? en ?!.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 30-05-2019
Wijzigingslogboek
Copyright © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com