Some tools are affected by an update and do not function properly or result in error messages. I'm looking into it.
Known issues: Coordinate conversion (errors for some conversions).
Antipodes

Deze tool converteert coördinaten in antipodale coördinaten (aan de andere kant van de aarde). Vul hieronder de coördinaten in een van de velden in en klik op bereken. Het is ook mogelijk om de berekening te doen door de markers te verslepen of op de gewenste locatie op de kaart dubbel te klikken.


Achtergrond

Het begrip antipode komt uit de geografie. Daar heeft het de betekenis van een lijn door het middelpunt van de aarde, die het aardoppervlak twee maal snijdt. Het woord komt uit het Grieks: anti- = “tegen” en pous, podos = “voet”. Antipodes zijn twee punten, tegenover elkaar gelegen aan weerszijden van de wereld. De antipodale coördinaten kunnen eenvoudig uitgerekend worden. De breedtegraad kan eenvoudig weg omgezet worden, N wordt S en S wordt N, bijvoorbeeld N50 52.123 => S50 52.123. De lengtegraad is iets moeilijker. Er is een 180 graden verschil tussen de twee punten, dus 180-E wordt W en 180-W wordt E, bijvoorbeeld W174 14.877 => E005 45.123.

Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com is in licentie gegeven
  Laatste update: 29-12-2023
Wijzigingslogboek
Copyright © 2024
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
volgens een Creative Commons-Licentie
tenzij anders vermeld
Status Bijdragen
Over GeocachingToolbox.com